UTE Group

Film z eventu zorganizowanego przez UTE Group dl Skody który odbył się w listopadzie 2017 r w Levi w Finlandii.