„Polskata bajka” – Sobotni Rosół

Teledysk do piosenki „Polskata bajka” zespołu Sobotni Rosół